دانلود پایان نامه:ارزیابی سطح کیفی تامین کنندگان ماشین آلات و قطعات یدکی صنعت پالایش نفت بارویکرد فرایند تحلیل شبکهANP ( مطالعه موردی : شرکت پالایش نفت لاوان )

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : مدیریت صنعتی

گرایش : مدیریت تولید و عملیات

عنوان : ارزیابی سطح کیفی تامین کنندگان ماشین آلات و قطعات یدکی صنعت پالایش نفت بارویکرد فرایند تحلیل شبکهANP ( مطالعه موردی : شرکت پالایش نفت لاوان  )

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران مرکزی

دانشکده مدیریت ، گروه مدیریت صنعتی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A )

گرایش :  مدیریت تولید و عملیات

 

عنوان :  ارزیابی سطح کیفی تامین کنندگان ماشین آلات و قطعات یدکی صنعت پالایش نفت بارویکرد فرایند تحلیل شبکهANP
( مطالعه موردی : شرکت پالایش نفت لاوان  )

 

استاد راهنما :

دکترمحمد رضا معتدل

استاد مشاور :

دکتر طهمورث سهرابی

تابستان  1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

« فهرست مطالب »
عنوان صفحه
فصل اول : کلیات طرح تحقیق
1.1 بیان مساله تحقیق 2
2.1 اهمیت موضوع تحقیق و انگیزه انتخاب آن : 4
3.1 هدفهای تحقیق : 6
4.1 سوالات یا فرضیه های تحقیق ( بیان روابط بین متغیرهای مورد مطالعه ) : 7
1.4.1 سئوالات تحقیق : 7
2.4.1 فرضیات تحقیق : 8
5.1 چهارچوب نظری تحقیق : 8
1.5.1 ارزیابی سطح کیفی تامین کنندگان : 8
2.5.1 فرآیند تحلیل شبکه ای : 11
6.1 مدل تحقیق : 12
7.1 روش تحقیق : 17
8.1 قلمرو تحقیق : 18
9.1 جامعه آماری و حجم آن و برآورد حجم نمونه و روش نمونه گیری: 19
10.1 روش گرد آوری اطلاعات : 19
11.1 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات : 20
12.1 متغیرها و واژه های كلیدی : 20
1.12.1 سطح کیفی تامین کنندگان: 21
2.12.1  شاخص های ارزیابی سطح کیفی : 21
3.12.1 مدیریت زنجیره تامین : 21
4.12.1  صنعت پالایش : 21
5.12.1 روش تحلیل شبکه : 21
13.1  متغیرهای تحقیق : 21
14.1 محدودیت ها و مشکلات تحقیق : 22
فصل دوم : مروری بر ادبیات تحقیق
« بخش اول» :1.2 . ارزش و ارزش آفرینی و تفکر مبتنی بر ارزش
1.1.2 مقدمه: 25
2.1.2 زنجیره ارزش : 26
« فهرست مطالب »
عنوان صفحه
3.1.2 پنج نیروی رقابتی مایکل پورتر در تعیین موقعیت استراتژیک سازمان : 32
4.1.2 اهمیت استراتژ ی در محیط کسب و کار رقابتی : 34
5.1.2 همراستا کردن زنجیره تامین با استراتژی کسب و کار 37
1.5.1.2 بازارهایی را که شرکت شما در آنها فعالیت می کند ، بشناسید . 38
2.5.1.2 نقاط قوت و مزیت های رقابتی شرکت خود را تعریف کنید. 39
3.5.1.2  توانمندی های مورد نیاز زنجیره تامین را توسعه دهید . 40
« بخش دوم » : 2.2. زنجیره تامین و مدیریت زنجیره تامین و مفاهیم مربوط به آن
1.2.2 مقدمه: 41
2.2.2 زنجیره تامین : 44
3.2.3 مدیریت زنجیره تامین : 46
4.2.2 ضرورت و اهمیت  مدیریت زنجیره تامین : 49
5.2.2 اعضاء زنجیره تامین : 50
1.5.2.2 تولید کنندگان : 51
2.5.2.2 توزیع کنندگان : 51
3.5.2.2 خرده فروشان : 52
4.5.2.2 مشتریان : 52
5.5.2.2 شرکتهای خدماتی : 52
6.2.2 محرکهای زنجیره تامین : 54
1.6.2.2 تولید : 55
2.6.2.2 موجودی : 56
3.6.2.2 موقعیت و محل : 57
4.6.2.2 حمل و نقل : 58
5.6.2.2 اطلاعات : 58
7.2.2 چالشهای زنجیره تامین در محیط رقابتی : 59
1.7.2.2  طراحی زنجیره تامین به منظور کسب مزیت استراتژیک 60
2.7.2.2 پیاده سازی روابط مشارکتی: 61
3.7.2.2 تحمیل شراکت های زنجیره تامین : 61
4.7.2.2  مدیریت اطلاعات زنجیره تامین : 62
5.7.2.2 زدودن هزینه از زنجیره تامین : 62
« فهرست مطالب »
عنوان صفحه
8.2.2 چالشهای زنجیره تامین در صنایع نفت و گاز : 64
9.2.2 زنجیره تامین به عنوان یک مزیت رقابتی برای شرکتها: 66
« بخش سوم » :3.2 . انتخاب تامین کنندگان و معیارهای انتخاب تامین کنندگان 
1.3.2 مقدمه: 70
2.3.2 تصمیمات ساخت یا خرید : 72
1.2.3.2 از مزایای تولید کالا در داخل سازمان 75
2.3.2.2 اهداف بخش خرید : 76
3.3.2 سیر تحولات انتخاب کنندگان : 77
4.3.2 پیشینه تحقیق : 79
5.3.2 رویکرد کاهش تعداد تامین کنندگان : 84
6.3.2 انواع روشهای تامین و تقسیم بندی تامین کنندگان : 86
7.3.2 منبع یابی استراتژیک : 90
8.3.2 فرآیند مرحله ای انتخاب تأمین كنندگان: 93
1.8.3.2  شناسایی نیاز: 95
2.3.8.2 تصمیم به تأمین داخلی یا خارجی: 96
3.8.3.2 تعیین نوع تأمین کنندگان با توجه به نوع نیاز : 96
4.8.3.2 جستجو برای شناسایی تأمین کنندگان: 97
5.8.3.2 تعیین معیارهای ارزیابی و انتخاب تامین کنندگان : 97
6.8.3.2 کسب اطلاعات تأمین کنندگان: 101
7.8.3.2 انتخاب تأمین کنندگان براساس چند معیار: 101
8.8.3.2 تشکیل زنجیره تأمین با حضور تأمین کنندگان: 102
9.8.3.2 ارزیابی و تقویت تامین کنندگان و گروه بندی تامین کنندگان: 102
10.8.3.2 توسعه محصول یا ایجاد یک نیاز جدید: 103
9.3.2 تشریح معیارها و شاخص های شناسایی شده جهت ارزیابی سطح کیفی تامین کنندگان: (عوامل موثر بر انتخاب تامین کنندگان )
1.9.3.2 قیمت رقابتی : 104
2.9.3.2 فروش اعتباری و مدت دار : 104
3.9.3.2 قدرت و توانایی مالی : 105
4.9.3.2 مقدار سفارش مشتری / شرکت : 105
5.9.3.2 ثبات قیمت های پیشنهادی : 108
« فهرست مطالب »
عنوان صفحه
6.9.3.2 دارا بودن گواهینامه های کیفی : 108
7.9.3.2 کیفیت بسته بندی و حمل و نقل : 110
8.9.3.2 تولید طبق سفارشات فنی ( استاندارد فنی مشتری ) : 112
9.9.3.2 سهولت و قابلیت نگهداری و  تعمیرات ماشین آلات : 112
10.9.3.2 عملکرد مناسب محصول  ( قابلیت اطمینان ) : 113
11.9.3.2 حسن شهرت  و سوابق اجرایی : 113
12.9.3.2 موقعیت جغرافیایی تامین کننده : 114
13.9.3.2 توان تخصصی تامین کننده ( قابلیت فنی ): 114
14.9.3.2 شهرت فنی تامین کننده ( توانایی  فنی ): 114
15.9.3.2 ظرفیت  تولید : 115
16.9.3.2 سابقه تجارت قبلی  سازمان با تامین کننده : 115
17.9.3.2 انعطاف پذیری  در حل اختلافات فی ما بین ( تامین کننده و شرکت ): 115
18.9.3.2 تحویل به موقع اجناس / خدمات : 116
19.9.3.2 خدمات پس از فروش (گارانتی ): 116
20.9.3.2 نحوه برخورد و پاسخگویی تامین کننده : 116
21.9.3.2 زمان پاسخگویی به نیازها و مکاتبات فی مابین : 117
22.9.3.2 آموزش دانش فنی استفاده از محصول بعد از فروش محصول : 117
« بخش چهارم » : 4.2. تشریح فرایند تحلیل شبکه
1.4.2 مقدمه : 120
2.4.2  تصمیم گیری چند معیاره : 120
1.2.4.2  مدلهای تصمیم گیری چند هدفه : 121
2.2.4.2 مدلهای تصمیم گیری چندشاخصه : 121
3.2.4.2  فرایند تحلیل شبکه : 121
3.4.2 تفاوت روش فرایند سلسله مراتبی با فرایند تحلیل شبکه : 123
4.4.2 گامهای حل مساله با روش فرایند تحلیل شبکه : 124
« بخش پنجم » 5.2. معرفی شرکت پالایش نفت لاوان 
1.5.2  معرفی شرکت پالایش نفت لاوان : 129
2.5.2 اهم فعالیت های شركت پالایش نفت لاوان : 131
« فهرست مطالب »
عنوان صفحه
3.5.2 نقشه  استراتژی شرکت پالایش نفت لاوان : 133
4.5.2 ظرفیت اسمی پالایشگاه‌های کشور: 133
5.5.2 عمده محصولات شركت پالایش نفت لاوان : 134
6.5.2 میزان تولید فرآورده های نفتی در شركت پالایش نفت لاوان: 134
7.5.2 اهم وظایف واحد مدیریت کالا : 135
فصل سوم : روش شناسی تحقیق ( متدولوژی تحقیق )
1.3 مقدمه: 138
2.3  روش تحقیق : 138
1.2.3 شناسایی ، تجزیه و تحلیل ورودی و خروجی ارزیابی تامین کنندگان : 139
2.2.3 روش شناسی تحقیق : 142
3.3 جامعه آماری : 144
4.3 حجم نمونه و روش اندازه گیری : 145
5.3 متغیرهای تحقیق: 146
6.3  ابزارجمع آوری اطلاعات : 148
7.3 روش تجزیه وتحلیل داده ها : 148
فصل چهارم : تجزیه وتحلیل یافته های تحقیق   
« بخش اول» : 1.4. تجزیه و تحلیل داده های پرسشنامه
1.1.4 مقدمه : 152
2.1.4 آمار ، اطلاعات و توزیع پاسخ دهندگان پرسشنامه : 152
3.1.4 آمار ، اطلاعات وفراوانی پاسخ به سئوالات پرسشنامه : 154
4.1.4 تجزیه و تحلیل آمار توصیفی پرسشنامه : 156
1.4.1.4 توزیع مدرک تحصیلی : 157
2.4.1.4 توزیع سابقه کاری : 158
3.4.1.4 توزیع نوع مسئولیت کاری : 159
5.1.4 آزمون روایی پرسشنامه : 160
6.1.4  آزمون پایایی پرسشنامه : 165
7.1.4 استخراج نمره عامل ها و آزمون نرمال بودن نمره عامل های بدست آمده : 168
« فهرست مطالب »
عنوان صفحه
1.7.1.4 آزمون نرمال بودن نمره عامل های بدست آمده : 168
2.7.1.4 بررسی نرمال بودن نمره عامل های بدست آمده : ( متغیرهای ارزیابی کیفی ) : 168
8.1.4 آزمون تصادفی بودن نمونه ها : 177
9.1.4 بررسی همبستگی بین عامل ها : 179
10.1.4 بررسی یکسان بودن اهمیت عامل ها ( آزمون فریدمن ) : 181
11.1.4 تحلیل همبستگی معیارها و عامل های ارزیابی کیفی : 182
12.1.4 آزمون فرضیه اول : 184
13.1.4 آزمون فرضیه دوم : 185
14.1.4 آزمون فرضیه سوم : 186
15.1.4 آزمون فرضیه چهارم : 187
16.1.4 آزمون فرضیه پنجم : 188
17.1.4 آزمون فرضیه ششم : 189
18.1.4 ضریب همبستگی اسپیرمن و همبستگی بین متغیرها  : 190
19.1.4 تعیین روابط فی مابین متغیرهای ارزیابی سطح کیفی : 190
« بخش دوم » 2.4. ارزیابی سطح کیفی و انتخاب تامین کنندگان
1.2.4 مقدمه : 193
2.2.4 ارزیابی سطح کیفی تامین کنندگان ماشین آلات میکانیکال سیل : ( مطالعه موردی ) 195
1.2.2.4 معرفی دستگاه میکانیکال سیل : 195
2.2.2.4  شرایط انتخاب آب بند مکانیکی مناسب : 196
3.2.2.4  مزایای آب بند مکانیکی : 196
4.2.2.4 رتبه بندی معیارها و تامین کنندگان شرکتهای پالایشی  : 199
5.2.2.4 رتبه بندی معیارها و تامین کنندگان میکانیکال سیل : 201
3.2.4 ارزیابی کیفی تامین کنندگان ابزار دقیق : 204
1.3.2.4 معرفی تجهیزات ابزار دقیق : 204
2.3.2.4 رتبه بندی معیارها و تامین کنندگان تجهیزات ابزار دقیق شرکتهای پالایشی  : 206
3.3.2.4 رتبه بندی معیارها و تامین کنندگان ماشین آلات و تجهیزات ابزار دقیق : 206
فصل پنجم : نتیجه گیری وپیشنهادات    
« فهرست مطالب »
عنوان صفحه
1.5 مقدمه : 209
2.5 نتیجه گیری : 210
3.5 پیشنهادات : 213
1.3.5 پیشنهادات حاصل تحقیق : 213
2.3.5 پیشنهادات برای محققین بعدی : 218
فهرست منابع و مآخذ 219
پیوست ها و ضمائم 224
چکیده انگلیسی 249

فصل اول :

کلیات طرح تحقیق

1-1- بیان مساله تحقیق :

در دهه اخیر، نحوه تأمین مواد اولیه و انتخاب تأمین کنندگان در زنجیره تأمین، چالشی برای بیشتر سازمان ها بوده است. از آنجا که عملکرد تأمین کنندگان، اثر اساسی بر موفقیت یا شکست زنجیرة تأمین دارد، انتخاب تأمین کننده، یک وظیفه راهبردی شناخته می شود . از طرفی امروزه شناسایی نیاز مشتریان و تلاش در جهت رفع نیازها از اولویتهای شرکتها جهت بقاء در محیط های رقابتی محسوب می گردد. بطوریکه شرکتهای موفق و پیشرو این نیازها رادر حد برنامه های استراتژیک خود تدوین و با اجرای آن، تمامی منابع و نیروهای خود را در جهت تامین آن سوق
می دهند.

یکی از عواملی مهم تامین نیاز و رضایت مشتریان کیفیت مواد ، قطعات و خدماتی است که توسط یک شرکت یا سازمان خریداری شده و از آنها در محصولات تولیدی / خدماتی یک شرکت استفاده می نمایند. لذا علاوه بر هزینه های تامین مواد اولیه ، سطح کیفیت مواد و قطعات خریداری شده نیز یکی از عوامل موثر و با اهمیت به شمار می رود .

تعیین سطح کیفیت تامین کنندگان و ارزیابی آنان برای همه شرکتهایی که خواستاررقابت در سطح جهانی هستند یک ضرورت می باشد و در این راستا ایجاد تعهد و ارتباط موثر و مداوم  تامین کننده با خریدار یک اصل در جهت ایجاد و حفظ سطح کیفیت قابل قبول است . زیرا در هر حال در عرصه تولید محصولات ، کیفیت از همان مراحل ابتدایی تامین کالا و خدمات شروع و با تولید مناسب ، بوسیله فن آوریهای مناسب و سپس عرضه در زمان و مکان مناسب رمز بقاء شرکتهای موفق می باشد. امروزه، همزمان با افزایش روشهای مختلف خرید، تصمیم گیری و انتخاب تأمین كنند گان مناسب برای خرید نیز مهمتر و در نتیجه مشكل تر شده است . هر چه وابستگی سازمانها به تأمین كنندگان بیشتر شود، نتایج مستقیم و غیرمستقیم تصمیم گیری نادرست و غلط نیز زیانبارتر می شود . از سوی دیگر، جهانی شدن تجارت و گسترش روز افزون اینترنت روشها و حالتهای مختلف انتخاب یك تأمین كننده را بیشتر كرده است . كسب رضایت مشتری، تأمین نیازها و اولویتهای مشتری مستلزم انتخاب سریع و مناسب تأمین كنندگان است . ساختارهای جدید سازمانی موجب شده است كه برای انتخاب تأمین كنندگان، افراد بیشتری در تصمیم گیری دخیل باشند و لذا اهمیت و جایگاه تصمیم گیری افزایش یافته است .

لذا همانگونه که می دانیم شرط ارائه محصولات با کیفیت و تولید مطمئن، خرید و تهیه مواد و قطعات یدکی با کیفیت مناسب و مورد نظر می باشد ؛ بطوریکه تامین مواد یا قطعات نامناسب موجب تولید محصولات نامرغوب خواهد بود و هزینه های ناشی از تامین کالای نامناسب بسیار بیشتر و حتی در مواردی باعث از دست دادن بازارها و مشتریان وفادار خواهد بود .

لذا همانگونه که می دانیم مساله تولید سوخت و توزیع پایدار آن از جمله مسائل مهم و رهبرادی هر کشوری محسوب می گردد و کشور ما با داشتن منابع متعدد و عظیم هیدروکربنی و فسیلی جزء کشورهای غنی در این زمینه به شمار می رود ؛ به طوریکه چهارمین کشور دارنده منابع نفت خام و دومین کشور دارنده گاز طبیعی و به طورکلی اولین دارنده منابع هیروکربنی و فسیلی در جهان است . در این راستا تامین سوخت پایدار کشور نیز از جمله وظایف بسیار مهم شرکتهای فرعی شرکت ملی پالایش و پخش است .

شرکت پالایش نفت لاوان به عنوان یکی از شرکتهای پالایشی در راستای انجام این وظیفه خطیر با پالایش 000ر60 بشکه نفت خام جایگاه مهمی در تولید فرآورده های نفتی و تامین سوخت کشور ایفاد می نماید .

در این بین واحد مدیریت کالا در بین شرکتهای پالایشی وطیفه مهم شناسایی ، تهیه و تدارک ، تامین و لجستیک ماشین آلات و تجهیزات مورد نیاز جهت تولید فراورده را برعهده دارد . از مشکلات و مسائل مطرح موجود در اداره مربوطه می توان به موارد ذیل اشاره نمود :

 • عدم وجود رویه و دستورالعمل مناسب در جهت شناسایی و انتخاب تامین کنندگان مناسب
 • تحریم کشورهای صاحب تکنولوژی و عدم ارائه تکنولوژی های برتر
 • عدم وجود ثبات ارز در کشور تغییرات مربوط به آن
 • عدم تعامل با صنایع نفت وگاز دیگر کشورها
 • عدم تعامل مناسب با شرکتهای تامین کننده
 • دوری از مرکز و واقع شدن در آبهای خلیج فارس
 • مشکلات مربوط به تامین منابع مالی و سرمایه بر بودن قطعات پالایشگاهی
 • طولانی بودن فرایند خرید و تدارک کالای موردنیاز شرکت
 • عدم استفاده از روشهای علمی در ارزیابی و انتخاب تامین کنندگان
 • عدم وجود دانش فنی لازم در تولید وتدارک تجهیزات پالایشگاهی
 • عدم وجود شرایط اقلیمی نامناسب جزیره لاوان که باعث فرسایش، خوردگی و کاهش عمر مفید تجهیزات و ماشین آلات می گردد .

تعداد صفحه : 274

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***