دانلود مقاله ISI با ترجمه :محتوای اطلاعاتی اعلام سود در کشور دانمارک

متن کامل مقاله ISI با ترجمه فارسی

عنوان فارسی :محتوای اطلاعاتی اعلام سود در کشور دانمارک

عنوان : The information content of earnings announcements in Denmark


تکه هایی از متن مقاله ISI با ترجمه فارسی به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

The information content of
earnings announcements in
Denmark
Carina Sponholtz
Department of Management, University of Aarhus, Aarhus, Denmark
Abstract
Purpose – The purpose of this paper is to examine the reaction to earnings announcements in a small
stock market.
Design/methodology/approach – The paper uses the traditional event study method to examine
the information content of annual earnings announcements in the small Danish stock market from
1999-2004.
Findings – The paper finds abnormal volatility in the days surrounding the announcements,
indicating that they contain relevant information for the stock market. The abnormal volatility
persists several days after the announcement, suggesting that the information environment of this
small stock market works to decrease the speed of adjustment. In addition to this sign of inefficiency,
the paper finds significant positive abnormal returns accompanying the announcements. These results
are robust across various methodologies. Surprisingly, the paper finds a positive correlation between
the information content and predisclosure information. This contradicts previous studies, and it is
interpreted as evidence of a low level of pre-announcement information. Confirming the results of
similar studies, the paper finds that unexpected earnings are best proxied using a model based on
consensus analyst forecasts.
Originality/value – This paper contributes to the existing literature by analyzing the information
content of earnings announcements in a small stock market with accounting standards that are
congruent with the International Accounting Standards.
Keywords Earnings, Financial forecasting, Denmark
Paper type Research paper
1. Introduction
One of the most compelling and intriguing research questions of our time is how
information is reflected in the price of stocks. In this paper we provide new evidence in
this area by analyzing Danish earnings announcements (EAs). First, we examine
whether the Danish stock market reacts to EAs in an efficient manner that is consistent
with the EAs containing relevant information. We then attempt to explain the market’s
reaction using the level of predisclosure information and amount of surprise contained
in the EA.
This study contributes to the existing literature in two respects. First, we analyze
the information content of EAs in a small stock market where the accounting
standards are congruent with the International Accounting Standards (IAS). The
manner in which small stock markets react to earnings announcements is interesting,
The current issue and full text archive of this journal is available at
www.emeraldinsight.com/1743-9132.htm
The author is grateful for helpful comments from Jan Bartholdy, Ken L. Bechmann, Bent Jesper
Christensen, Kasper Hansen, Johannes Raaballe, an anonymous referee, and workshop
participants at the 2004 European Accounting Association Conference and the University of
Aarhus.
IJMF
4,1
4
International Journal of Managerial
Finance
Vol. 4 No. 1, 2008
pp. 4-36
q Emerald Group Publishing Limited
1743-9132
DOI 10.1108/17439130810837366
since there are several aspects where it is likely that small and large stock markets
differ with respect to their information environment.With regard to pre-announcement
information it can be argued that the smaller size leads to a less developed market with
less investor sophistication and therefore less pre-announcement information. On the
other hand, one could argue that the smaller size leads to a more transparent market
with more pre-announcement information. Additionally, it is possible that the speed
with which the new information is incorporated into prices is affected by the size of the
stock market. Again, predictions regarding both a decrease and an increase in the
speed of adjustment can be set forth. Therefore in both cases the question of which
effect is the dominant one becomes an empirical issue.
The information content of EAs in a small stock market has previously been studied
in Kallunki (1996) in the context of the Finnish stock market. However, there are two
rather unique institutional features of the Finnish stock market that make it a less
suitable candidate for isolating the effect of stock market size on the information
content of EAs. First, as mentioned in Kallunki (1996), Finnish accounting standards
are very different from the IAS. Secondly, as also noted by Kallunki (1996),
short-selling is not possible in the Finnish stock market, and this has implications for
the market’s ability to adjust to negative EAs. In contrast, the Danish stock market
does not share any of these peculiar features with the Finnish stock market, hence
making the Danish stock market more suitable for isolating the effect of stock market
size on the information content of EAs. Thus, firstly, Danish accounting standards are
congruent with the IAS. Secondly, short-selling is allowed on the Danish stock market,
hence allowing investors to adjust to negative EAs. Analyzing the information content
of Danish EAs therefore provides for a cleaner examination of the manner in which
small stock markets react to EAs.

تعداد صفحه : 33
تکه هایی از متن ترجمه فارسی به عنوان نمونه :
محتوای اطلاعاتی اعلام سود در کشور دانمارک :
چکیده :
هدف : هدف از این مقاله بررسی واکنش اعلام سود در بازه های سهام کوچک است.
طراحی و روش شناسی و رویکرد :
این مقاله با استفاده از روش مطالعه رویدادهای معمول به بررسی محتوای اطلاعات اعلام سود سالانه در بازار های سهام کوچک کشور دانمارک از سال 2004- 1999 پرداخته است.
یافته ها : این مقاله نوسانات غیر طبیعی را بدست آورده و نشان می دهد که آنها حاوی اطلاعات مربوط به بازار سهام می باشد. نوسانات غیر طبیعی پس از چند روز اعلام اطلاعات ادامه داشته و نشان می دهد که اطلاعات از این بازار سهام کوچک کاهش تعدیل را در بردارد. علاوه براین نشانه هایی از بی کفایتی و بازده مثبت قابل توجه غیر عادی دیده می شود. این نتایج در روشهای مختلف دیده می شود. با کمال تعجب این مقاله رابطه مثبت بین محتوای اطلاعات و اطلاعات قبل از افشاء را نشان می دهد. این با مطالعات قبلی در تضاد بوده و تغییری از یک سطح پایین از اطلاعات را قبل از اعلام نشان می دهد. تایید نتایج مطالعات مشابه در این مقاله نشان می دهد که در آمد غیر منتظره به بهترین وجه با استفاده از مطالعات پیش بینی تحلیلی بروکی اجماع شده است.
اصالت و ارزش : این مقاله با مطالعه با تجزیه و تحلیل محتوای اطلاعات اعلام شده در بازار سود سهام کوچک با استانداردهای حسابداری سازگار با استاندارد بین المللی حسابداری انجام شده است.
کلید واژه : سود- پیش بینی های مالی -کشور دانمارک.
نوع مقاله : مقاله تحقیقاتی :

مقدمه:
یکی از سوالات پژوهش که قانع کننده و جذاب است این است که چگونه اطلاعات قیمت سهام منعکس می شود. در این مقاله ما شواهد جدیدی از تجزیه و تحلیل در آمد کشور دانمارک را ارائه می دهیم(EAS) ابتداء به بررسی این که آیا بازار سهام دانمارک به (EAS) که شیوه کارآمد است واکنش نشان می دهد یا نه. پس از آن ما تلاش برای توضیح واکنش بازار با استفاده از پیش اطلاعات هستیم.
تعداد صفحه:59
قیمت : 14300تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود مقاله به شما نشان داده می شود

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***