Get a site

دانلودپایان نامه ارشد رشته معدن:مقایسه فنی و اقتصادی روشهای تولید گندلۀ سنگ آهن

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته  معدن با عنوان : مقایسه فنی و اقتصادی روشهای تولید گندلۀ سنگ آهن
در ادامه مطلب می توانید صفحات ابتدایی این پایان نامه را بخوانید و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد تهران جنوب
دانشکده تحصیلات تکمیلی
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد “.M.Sc”
مهندسی معدن – اکتشاف
عنوان:
مقایسه و ارزیابی فنی و اقتصادی روشهای تولید گندلۀ سنگآهن در دو مجتمع
گندلهسازی اردکان یزد و فولاد مبارکۀ اصفهان

برای رعایت حریم خصوصی اسامیاستاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
چکیده:
در صنایع تغلیظ کانیها و همچنین در حمل و نقل آنها، دانههای بسیار ریز از کانیهای آهندار بوجود خواهد آمد
که این ذرات ریز را نمیتوان به سادگی در صنایع تولید فولاد مورد استفاده قرار داد. مواد و کانیهای آهنداری که
برای افزایش عیار آهن اجباراً باید آنها را تا حدود 60 میکرون خرد نمود از ارزش زیادی برخوردارند و این کنسانتره-
های با ارزش را نمیتوان مستقیماً در کورههای بلند یا احیاء مستقیم برای تولید فولاد مصرف نمود. لذا طی فرآیندی
خاص چنین کنسانترهای را به گندله تبدیل مینمایند. از این مواد ریز با مواد چسبنده دانههای گلوله مانندی درست
میکنند و آنان را گندله یا پلت
1
خام مینامند.
برای تولید گندلۀ خام، نرمۀ سنگ آهن و مواد افزودنی که حدود 90 درصد آن زیر 325 مش (معادل 45
میکرون) است با محلولهایتر کننده مانند آب جهت دستیابی به شکل کروی، در دستگاههای گندلهساز به چرخش
درآورده میشوند تا گندلۀ خام تولید گردد. سپس گندلههای خام را جهت سخت شدن در آتمسفر اکسیدکننده به
دقت تا زیر دمای نرم شدن سنگ آهن در تجهیزاتی حرارت داده میشوند تا نخست خشک و سپس پخته شوند،
بطوریکه درجه تخلخل آنها کاهش نیابد.
در این تحقیق بر مبنای مطالعات صورت گرفته از کتب و مجموعه مقالات مختلف و با توجه به تحلیلهای فنی انجام
شده در زمینه روشهای تولید گندله و بخصوص تکنولوژیهای پخت این فراوردة میانی جهت تولید فولاد به نتایج
بسیار روشنی از دید فنی حاصل شد. در نهایت بر مبنای مقایسههای انجام شده از دید فنی در رابطه با روشهای
تولید گندله سنگ آهن، نتایج بدست آمده از این تحقیق را میتوان به عنوان ابزاری جهت تصمیمگیری مطلوبتر
مورد استفاده و بهرهبرداری قرار داد.
١
– Pellet
٢
مقدمه:
کانیهای موجود در پوسته زمین به جهت اهمیت و ارزشی که برای انسانها به همراه داشته اند همـــواره مورد
توجه انسان بوده است و تلاش برای یافتن کانسارهای جدید و یا گسترش و استفاده هر چه بیشتر از کانســـارهای
موجود همچنان ادامه دارد.
با توجه به پیشـــرفت روز افزون تکنولوژی و استفاده از این مواد در صنایع مختلف به عنوان ماده اولیه یا مواد
مورد نیاز هماکنون کانیهای اقتصادی یکی از ارکان اصلی در اقتصاد هر مملکت محسوب میشوند.
یکی از مهمترین موادی که در صنعت و رشد اقتصادی یک کشور نقش بسزایی دارد، آهن میباشد. کانیهای آهندار
جز لاینفک و مهمترین ماده در صنایع فولادسازی هر کشور است، صنعت فولاد هماکنون جز صنایع مهم و
استراتژیک کشورها میباشد که بی شک در توسعه و پیشرفت آن کشور نقش بسزایی دارد. همچنین قابل ذکر است
که صنعت فولاد از چنان اهمیتی برخوردار است که آن را صنعت مــادر نیز مینامند.
فراوانی مواد آهندار در طبیعت به حدی است که این عنصر در ردهبندی فراوانی فلزات چهارمین فلز موجود در
پوسته زمین به شمار میرود . پراکندگی کانسارهای آهن به صور مختلف ماگمایی و گرمابی و رسوبی است که از
نظر ارزش اقتصادی نوع ماگمایی و رسوبی اهمیت زیادی دارند .
بعلت فراوانی مواد آهندار در پوسته زمین تقریباً در تمام قارههای کره زمین کانسارهای آهن یافت میشود و به
همین جهت این کانسارها کم و بیش در هر کشوری اکتشاف و بهرهبرداری میگردد.
ترکیبات مختلف آهن به صورتهای بسیار مختلفی وجود دارند که از میان این ترکیبات بیشمار تنها کانیهای
معدودی از نظر اقتصادی حائز اهمیت میباشند بعضی از این ترکیبات عبارتند از :
– مگنتیت : با فرمول (Fe۳O۴): این کانی یک ترکیب اکسیدی آهن است که دارای وزن مخصوص 5/7 و به رنگ
سیاه می باشد. در سیستم بلور شناسی به صورت کوبیک متبلور می شود و دارای بیشترین ارزش اقتصادی در بین
کانیهای آهن است. این کانی دارای خصوصیت مغناطیسی بسیار بالایی میباشد و به شدت خاصیت مغناطیسی از
خود نشان میدهد.
– هماتیت : با فرمول (Fe۲O۳): این کانی نیز یک ترکیب اکسیدی آهن است که دارای وزن مخصوص 5/2 و به رنگ
قهوهای میباشد. در سیستم بلورشناسی به صورت تتراهدرال متبلور میشود و بعد از مگنتیت از ارزش اقتصادی
٣
بیشتری برخوردار است متاسفانه بازیابی و فرآوری آهن از این کانی در کشورما تاکنون انجام نمیشد، هر چند
تحقیقاتی در این زمینه در حال شکلگیری است که بهترین مثال آن استفاده از کنسانتره هماتیتی در طرح گندله
سازی شرکت گلگهر است که جهت بازیافت و فرآوری آهن از باطله هماتیتی، طی فرایند خاصی کنسانتره هماتیتی
تولید میشود.
شاید به جرات بتوان گفت که دو کانی فوق مهمترین و اقتصادی ترین کانی های آهن میباشند هر چند که
کانیهای دیگری نیز از آهن در طبیعت وجود دارند که از لحاظ اقتصادی چندان مهم نیستند مثل سیدریت،
لیمونیت، گوتیت، شاموزیت و…
عیار کانسارهای آهن ایران را بین 50 تا 60 درصد برآورد مینمایند. از نظر میزان عیار آهن معادن آهن ایران از
وضعیت مطلوبی در سطح جهان برخوردار هستند. مهمترین کانیهایی که همراه کانیهای آهن یافت میشوند کانیهای
ایلمنیت و آپاتیت و گاهی سولفیدها و کانیهای مختلف مس میباشد که بسته به نوع کانسار (ماگمایی یا رسوبی یا…)
کانیهای پاراژنز همراه کانۀ آهن تغیر میکند .
در حال حاضر پنج سازند آهنی در ایران شناخته شده است این سازندها عبارتند از :
الف) مگنتیت
ب ) مگنتیت – هماتیت
ج ) هماتیت – سیدریت
د ) لیمونیت
تعداد صفحه :213

قیمت شش هزار تومان


***

—-

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com