Get a site

دانلودپایان نامه ارشد رشته معدن:برنامه ریزی تولیدمعدن آهن سنگان با نرم افزاه NPVScheduler

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته رشته معدن با عنوان : برنامه ریزی تولیدمعدن آهن سنگان با نرم افزاه NPVScheduler
در ادامه مطلب می توانید صفحات ابتدایی این پایان نامه را بخوانید و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد تهران جنوب
دانشكده تحصیلات تكمیلی

 پایان نامه برای دریافت درجه كارشناسی ارشد” M.Sc”
مهندسی معدن- اكتشاف

عنوان :
برنامهریزیتولید معدن آهن سنگان (آنومالی A ه ب) وسیله نرمافزاهای NPVScheduler و
Whittle 4x

برای رعایت حریم خصوصی اسامیاستاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چكیده:
در عملیات معدنكاری روباز، استخراج منابع بایستی بهصورت یك برنامه زمانبندی شده درآید، بهطوریكه این
برنامه هم بتواند ارزش پروژه را به حداكثر برساند و هم بتواند عملیات استخراج را در طول عمر معدن به
صورت متعادل شده درآورد. جهت انجام چنین كار سنگین و حجیمی استفاده از نرم افزارهای كامپیوتری لازم
و ضروری به نظر می رسد. وجود نرم افزارهایی مانند Whittle4x و NPVScheduler و استفاده از
الگوریتمهای برنامهریزی ابتكاری موجود در آنها عملیات برنامهریزی تولید معادن را بسیار آسانتر كردهاند. در
این پایان نامه برنامهریزی تولید معدن آهن سنگان با استفاده از آخرین و معتبرترین اطلاعات موجود و استفاده از نرم
افزارهای Whittle4x و NPVScheduler و محدودیتهای موجود از قبیل تولید سالانه ماده معدنی، مقدار
باطلهبرداری مناسب، عیار خوراك كارخانه و محدودیتهای فیزیكی، انجام گرفته است. مطالعات نشان میدهد
كه قیمت آهن حساسترین پارامتر اقتصادی میباشد لذا تعیین دقیق قیمت آهن برای ارتقاء ارزش خالص فعلی
ضروری میباشد. در نهایت بعد از انجام عملیات بهینهسازی و برنامهریزی تولید، ذخیره معدن آهن سنگان(
آنومالیA) بیش از 141 میلیون تن كانسنگ قابل برداشت برآورد شده است كه بیش از 55 میلیون تن آن در
طی مدت حدود 23 سال با ارزش فعلی بیش از 170 میلیارد تومان استخراج خواهد شد

مقدمه :
ارزش اقتصادی هر معدن به برنامهریزی و مدیریت آن معدن وابستگی زیادی دارد. افت عیار متوسط، افزایش
هزینههای معدنكاری و توجهات زیست محیطی، این اطمینان را به ما میدهد كه كه این فاكتورها از مسائل مهم
برنامهریزی تولید معادن خواهند بود. عملیات و مدیریت یك معدن روباز بزرگ باعمر چندین ساله یك كار
بسیار بزرگ و پیچیده میباشد. تكنیكهای بسیار زیادی برای بهینه سازی مسائل مهم در معدن ارائه شده است
اما برنامهریزی بهینه تولید در طول عمر معدن هنوز حل نشده باقی مانده است. تعیین پیت بهینه و برنامهریزی
معدن یك عملیات دینامیكی میباشد. مسئله تعیین حد نهایی را میتوان بوسیله الگوریتم گرافی لرچ و گروسمن
یا روش جریان شبكهای پیكارد حل كرد. این روشها بر پایه مدل بلوكی كانسار میباشد. طراحی پیت بهینه نقش
مهمی را در برنامهریزیتولید معادن ایفا می .كند مسئله برنامه ریزی تولید با فضای تركیبی از معدنكاری
واحدهایی بنام ماده معدنی و باطله سروكار دارد كه این واحدها دارای خصوصیات مربوط به خود میباشند و
جایگاه مربوط به خود را دارند. تمامی محدوده مسئله كه جهت برنامهریزی تولید در نظر گرفته شده است
بوسیله یك ماتریس سه بعدی نشان داده میشود كه بنام مدل بلوكی شناخته میشود. هر جزء از این ماتریس
(یك بلوك) دارای حجم، مكان مربوط به خود و مقدار ماده معدنی تخمین زده شده میباشد. مفهوم مسئله برنامه
ریزی تولید یعنی تعیین ترتیب و توالی استخراج این جزءها (بلوكها) در طول مدت زمان معین بهطوریكه ارزش
استخراج شده آنها به بالاترین حد خود برسد.
بیشتر مشكلات جهت یك برنامهریزی تولید مناسب ناشی از محدودیتهای تحمیلی میباشد كه عبارتند از :
-1 محدودیتهایی كه مربوط به استخراج خود بلوكها میباشند و در ارتباط با سایر بلوكها است (محدودیتهای
ترتیبی ).
-2 محدودیتهایی كه اهداف كمیت و كیفیت را مشخص میكند (محدودیتهای تولید ).
در معادن روباز محدودیتهای ترتیبی مربوط به مسائل شیب معدن و طرز قرارگیری بلوكها بر روی یكدیگر می شود
و محدودیتهای تولید مربوط به مسائل مقدار تولید، كیفیت آن و سایر مسائل دیگر می باشد. بهینهسازی و برنامه
ریزی مدل زمین شناسی معمولا یك كار وقت گیر میباشد، در این رابطه تكرار و تغییر پارامترهای عملیاتی كه
باعث بهینه سازی نتایج میشوند، كار بسیار طاقت فرسایی میباشد .
3
مدلسازی عملیات بهینه سازی، یك تدبیر هوشمندانه را جهت فراهم كردن این عملیات طلب میكند. در این
پ ایاننامه پس از معرفی معدن آهن سنگان و نرمافزارهایWhittle 4x و NPVScheduler با استفاده از دو نرمافزار
فوقالذكر و همچنین كمك گرفتن از نرم افزار DatamineStudio طراحی محدوده نهایی و برنامهریزی معدن
آهن سنگان انجام و نتایج آن با یكدیگر مقایسه خواهند شد د. ر مرحله اول با استفاده از این دو نرم افزار و با استفاده
از الگوریتم لرچ و گروسمن، محدوده نهایی پیت بدست آورده می شود و پیتهای لانه ای تولید خواهد شد. در نهایت
با استفاده از داده های ورودی و الگوریتمهای ابتكاری بكار برده شده در این نرمافزارها، برنامهریزی تولید
معدن آهن سنگان انجام خواهد شد.در این پایان نامه اهداف زیر دنبال می شود :
-1 ارا ئه یك برنامه جامع تولید
-2 افزایش NPV معدن از طریق یك برنامه ریزی هوشمندانه
-3 ارائه روش كلی برنامه ریزی تولید معادن
-4 تعیین حساسترین پارامتر اقتصادی از طریق آنالیز حساسیت
-5 نتایج وپیشنهادات سازنده در راستای ارتقا NPV معدن

تعداد صفحات :136

قیمت شش هزار تومان


***

—-

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com