بررسی و نظارت همه جانبه کیفیت توان در شبکه های قدرت -پایان نامه

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی برق

با عنوان : بررسی و نظارت همه جانبه کیفیت توان در شبکه های قدرت

در ادامه مطلب می توانید صفحات ابتدایی این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران جنوب

دانشکده تحصیلات تکمیلی

سمینار برای درجه کارشناسی ارشد

مهندسی برق – قدرت

عنوان :

بررسی و نظارت همه جانبه کیفیت توان در شبکه های قدرت

استاد راهنما :

دکتر محمد رضا حقی فام

نگارش :

رحیم فرج زاده

چکیده :
در این سمینار هدف عمده بررسی همه جانبه کیفیت توان در شبکه های قدرت
می باشد . پس از کسب آگاهی در مورد کیفیت توان و هارمونیک نظارت و
شناسایی منابع اختلال زا مطرح می گردد . در ابتدا مسائل کیفیت توان و کلیه
پدیده هایی که در حوزه کیفیت توان قرار می گیرد بحث و بررسی شده است
. پدیده های مختلفی که در شبکه رخ می دهد با توجه به دامنه زمان و نوع پدیده
تقسیم بندی شده است و همگی مورد مطالعه قرار گرفته است . منابع هارمونیک زا
به صورت کلی معرفی شده است و منابع عمده اختلال زا در شبکه در عصر کنونی
مطرح شده است . با توجه به توضیحات ادوات الکترونیک قدرت امروزه جزو منابع
عمده هارمونیک درشبکه می باشند . و انواع این ادوات و هارمونیک های تولیدی به
صورت کامل توضیح داده شده است . مسئله بعدی میان هارمونیک ها می باشد که
از جنبه های مختلفی همچون نحوه تولید منابع و روش تشخیص مورد بررسی قرار
گرفته است . اثراتی که منابع هامونیک زا برروی شبکه برق می گذارد مطرح شده است
و اثرات هارمونیک برروی تجهیزات برقی همچون ترانس ماشین و غیره به صورت جداگانه
بررسی شده است . دریک نگاه کلی می توان گفت که در این سمینار تمامی مسائل مربوط
به کیفیت توان و هارمونیک مورد بررسی قرار گرفته است . در فصل آخر یک روش جهت
مانیتورینگ شبکه برق و کیفیت در شبکه ارائه شده است .

تعداد صفحه :124
قیمت : شش هزار تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :       

****         serderehi@gmail.com