بررسی روش های فشرده سازی صوت (celp) و کاربرد آن در موبایل

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته برق

با عنوان : بررسی روش های فشرده سازی صوت  (celp)  و کاربرد آن در موبایل

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران جنوب

دانشکده تحصیلات تکمیلی

سمینار برای درجه کارشناسی ارشد

مهندسی برق – الکترونیک

عنوان :

بررسی روش های فشرده سازی صوت  (celp)  و کاربرد آن در موبایل

استاد راهنما :

دکتر وحید طباطباوکیلی

نگارش :

سحر گروسی

چکیده :
هدف اصلی فرایند کد کردن سیگنال های صحبت افزایش سیگنال دریافتی برای یک نرخ بیت
مشخص و یا حداقل سازی نرخ بیت در ازای یک کیفیت دریافتی معین می باشد .
نرخ بیت مناسب در صحبت که باید ارسال و یا ذخیره گردد به هزینه انتقال هزینه فشرده سازی
سیگنال صحبت دیجیتال و کیفیت صحبت مورد نیاز بستگی دارد . تاکنون روش های گوناگونی
در زمینه فشرده سازی صوت مطرح شده است .در برخی از روش های مذکور مانند  LD-CELP تاخیر
کم حائز اهمیت است .
از طرف دیگر گاهی کیفیت بالاتر اولویت بیشتری در مقایسه با تاخیر کم دارد به طوری کلی در
سیستم هایی که به شبکه تلفن متصل  می شوند  . صحبت کد شده باید دارای کیفیت بالایی باشد
و با استاندارد های ITU مطابقت داشته باشد .
اما در سیستم های محدود مانند شبکه های تجاری خصوصی و یا سیستم های نظامی نرخ بیت
پایین تر نسبت به کیفیت بالاتر از اهمیت بیشتری برخوردار می باشد . تقریبا در همه کد کننده های
صحبت سیگنال بازسازی شده با سیگنال اصلی تفاوت دارد .
در این سمینار پس از بررسی روند تولید صحبت و معرفی اجمالی تعدادی کد کننده و مقایسه آنها
تکنیک هایی به منظور بهبود کیفیت در زمینه کد کننده های مطرح شده با توجه به مقالات ارائه
خواهد شد .شایان ذکر در این سمینار به معرفی اجمالی سیستم  و کد کننده نیز پرداخته شده است .
تعداد صفحه :79
قیمت : شش هزار تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :       

****         serderehi@gmail.com