ایده سایت جملات دو پهلو – دایرت المعارف – حاضر جوابی

زبون نداری-چرا اینقدر کم حرف می زنی؟

من از زبون برای کارای دیگه استفاده می کنم


 

Previous Entries تولید و فروش تخصصی انواع پیچ، مهره، استاد بولت، و واشر Next Entries لیست همه فعل های فارسی