افزونه منابع سرور و تیک نهایی برای اعمال همیشکی ی و ک عربی

 

 

P3 – Plugin Performance Profiler

افزونه علی برای اطلاع از منابع سرور
wp-jalali
تیک آخر رو بزنید . بعد برون ریزی بگیرید
تنظیمات خاص
تنظیمات خاص

Previous Entries WP Mass Delete افزونه پاک کردن دسته جمعی با استثنا یا فقط شامل فلان کلمه Next Entries بهترین ابزار ها برای وبمستر ها مجموعه کامل