اصلاحات افزونه کوناه کردن پست

در مورد برچسب خوردن اتوماتیک :

معیار را ویرایش متن(کد اچ تی ام ال ) قرار می دهد نه دیداری

به خاطر همین  این  جور چیزها را هم برچسب می زند مثلا :

، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ،

به همین خاطر اگه میتونید کاری کنید که معیار رو ویرایش دیداری قرار دهد

http://traditional.abadanstamp.ir/2016/05/16/%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%D8%A8%D9%87%D9%8A%D9%86%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA/

بعضی وقت ها بعضی کلمات رو دو بار برپسب می زند مثلا در پست بالا

کلمه حمایت

و بعضی کلمات دیگر دوبار پشت سر هم برچسب خورد اند

 

یوزر

92

پسورد

5555553qqq###JaDiD@7

—————————————————————————————————————————————

 

قسمت کد HTML بعد از x پاراگراف

دارای انتخاب رشته , و انتخاب هم رشته ها باشد

البته ایده آل این است که برای هر رشته کد html اختصاصی همان رشته را بتوانبم درج کنیم

همچنین بتوانیم برای هر رشته 3 کد اچ تی ام ال جدا گانه لابلای پست ها (محل قرار گیری بعد از n تصادفی پاراگراف) درج کنیم

 

—————————————————————————————————————————————

 

بی لینک کردن

این امکان اضافه شود :

یک پست را بی لینک کند یک پست را نکند(تصادفی)

—————————————————————————————————————————————

 

برای جابجایی تصادفی فقط خط اول را اجرا می کند

یعنی اگر در افزونه در کادر مربوطه این را وارد کنیم:

باادب-مودب

باارزش –ارجمند

بااصل-اصالت دار- بااصالت-شريف

فقط رندم جای با ادب و مودب را عوض میکند و خط های بعد مترادف ها را جابه جا نمی کند

—————————————————————————————————————————————

 

لینک کردن تصادفی(مثل همین مورد یک کادر گذاشته شود

که تصادفی نباشد

کلمه خط اول

لینک شود به لینک خط اول

کلمه خط دوم

لینک شود به لینک خط دوم

و…

—————————————————————————————————————————————

رنگ همه نوشته های سایت تغییر کند ( با دادن کد رنگ)

—————————————————————————————————————————————

قسمت

بولد کردن لینک ها

کار نمیکند