ابزارهای بسیار مفید و کاربردی برای کار با متن ها

ابزار حذف خطوط خالی (blank line)

حذف موارد(کلمات) تکراری 

حذف خطوط تکراری

استخراج همه لینک ها از یک فایل متنی

(به خصوص برای کد های اچ تی ام ال کاربرد دارد)

اضافه کردن یک کلمه به اول یا آخر یک کلمه

یعنی مثلا

این متن را

 ثقبث
قثثق
ثقبلث
قثثق

تبدیل می کند به :

پایان نامه ثقبث دانلود
پایان نامه قثثق دانلود
پایان نامه ثقبلث دانلود
پایان نامه قثثق دانلود